Op deze manier kunt u uw CRM-processen met een passende softwareoplossing het digitale tijdperk in dragen en tegelijkertijd uw klantrelaties optimaliseren.

Digitale transformatie is alomtegenwoordig en houdt een breed scala aan industrieën onder controle. In het digitale tijdperk wordt het gebruik van geschikte softwareoplossingen een noodzaak als een bedrijf niet achterop wil raken bij de concurrentie. De toepassingsgebieden van bedrijfssoftware zijn zeer divers. Een CRM-oplossing kan bijvoorbeeld worden gebruikt om klantrelatieprocessen te optimaliseren. In het volgende willen we digitale transformatie en de effecten ervan op bedrijven nader bekijken en de rol van bedrijfssoftware illustreren.

Wat is digitale transformatie?

De digitale transformatie gaat veel verder dan de digitalisering van analoge processen. Het gaat dus niet alleen om het digitaal weergeven van analoge processen . Het gaat er veeleer om het hele bedrijf en al zijn processen naar de 21e eeuw te brengen en aan te passen aan de nieuwe, digitale wereld. Zo kan de digitale transformatie ook gepaard gaan met een herontwerp van het gehele businessmodel. Hoe de digitale transformatie het individuele bedrijf beïnvloedt, kan daarom sterk verschillen van bedrijf tot bedrijf. Het verschil tussen digitalisering en digitale transformatie moet worden benadrukt. In het gewone spraakgebruik worden de twee uitdrukkingen meestal gelijkgesteld. Toch is er een verschil. Zo verwijst de term digitalisering meestal naar het digitaal herontwerpen van analoge processen op procesniveau. Digitale transformatie daarentegen gaat verder dan het bedrijfsniveau en kan ook betrekking hebben op het hele bedrijf.

CRM-oplossing voor digitale transformatie

Er zijn verschillende softwareoplossingen waarmee zowel digitalisering als digitale transformatie kan worden doorgevoerd in het eigen bedrijf. Een van deze oplossingen is ERP-software. Het stelt bedrijven in staat om alle bedrijfsprocessen digitaal in kaart te brengen. Binnen het systeem kunnen deze vervolgens zowel geoptimaliseerd als geautomatiseerd worden. CRM-oplossingen kunnen bedrijven ook helpen hun eigen processen te digitaliseren. CRM is de afkorting voor customer relationship management; customer relationship management of customer care. Aan de ene kant is dit de consistente oriëntatie van een bedrijf op de eigen klanten. Aan de andere kant gaat dit ook gepaard met het systematisch inrichten van alle klantrelatieprocessen. Marketing CRM software stelt bedrijven in staat om zich te richten op hun eigen klanten.

Functies van een CRM-software

CRM-oplossingen bestrijken verschillende verantwoordelijkheidsgebieden. De belangrijkste toepassingsgebieden van CRM-software zijn:

  • Verkoop
  • klantenservice
  • marketing
  • contactbeheer,
  • het callcenter,
  • berichtgeving
  • projectmanagement en
  • workflow management.

Niet elk bedrijf profiteert echter per se van het gebruik van al deze modules. Het gaat veeleer om het vinden van een systeem dat uw eigen bedrijfsprocessen volledig kan dekken. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het eisenprofiel van een bedrijf. Een van deze factoren is de grootte van de boerderij. Kortom, hoe groter de operatie, hoe hoger de eisen voor geschikte bedrijfssoftware. Systemen die specifiek gericht zijn op grote operaties zijn meestal ook duurder. Aan de ene kant bestrijken ze meestal meerdere functies en aan de andere kant zijn ze ook gericht op een groter aantal gebruikers.

Een andere factor die van invloed is op de vereisten van een bedrijf voor geschikte software, is branche-affiliatie. De softwaremarkt is groot en gedifferentieerd, zodat voor bedrijven in elke branche een passend systeem gevonden kan worden.

CRM-oplossingen voor de detailhandel

Zo is er aparte CRM-software voor retail. Het bevat al de belangrijkste functies in de standaard, die meestal vereist zijn in deze industrie. Bovendien kunnen deze systemen meestal worden gebruikt om interfaces op te zetten met systemen van derden die gebruikelijk zijn in deze sector. In de retail speelt bijvoorbeeld de koppeling met een kassasoftware een bijzonder belangrijke rol. Om deze reden moeten bedrijven zich richten op branchespecifieke oplossingen bij het zoeken naar een geschikt systeem. Softwareleveranciers die gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche zijn zich bewust van hun vereisten en zijn daarom in staat om aanbevelingen te doen.

Pin It on Pinterest